Home

STRDR.

Preventie & Perspectief

STRDR.; strijder!


Veel jongeren noemen zich vanuit de straatcultuur ’strijder’. Een strijder leidt een leven van dag tot dag waarbij je alles doet om te overleven.


STRDR. bestaat uit jongeren uit detentie en jeugdzorg+ die van hun negatieve ervaringen positieve willen maken en andere jongeren willen helpen ’uit de strijd’


Wat doet STRDR. ?


Onze missie is een beter toekomstperspectief voor jongeren met een 'verleden'.

Dat doen we door jongeren en professionals bewust te maken van de impact van 'de straat' op gedrag en keuzes.


Daarnaast willen we een beter perspectief op de arbeidsmarkt door samen te werken met het bedrijfsleven en ondernemerschap te bieden als alternatief voor de arbeidsmarkt.


Achtergrondinfo en podcasts over ons vind je hier

Concreet:

Preventie, Begeleiding en Perspectief

  • tools/ workshops voor jongeren en professionals
  • opleiding bieden tot zzp'er
  • stage-/ dagbesteding/ werkervaringsplek bieden aan jongeren met een 'verleden'

Preventie & signalering;

Uit eigen ervaring weten we hoe het er aan toe gaat op straat;

  • wat er wordt gedaan
  • hoe het wordt gedaan
  • waarom het wordt gedaan

maar ook

wat het je persoonlijk kost, wat het de maatschappij kost... en wat we er aan kunnen doen...


Daarom zetten we ons in voor preventie, we werken met professionals uit beleid, veiligheid, scholen, zorg etc. en natuurlijk ook met jongeren.

Voor jongeren


Voor jongeren in de klas of in een groep hebben we een aantal interactieve lesprogramma's, gebaseerd op onze eigen ervaringen. We maken gebruik van ons eigen spelmateriaal om de boodschap interactief en laagdrempelig over te brengen.

Voor het VMBO hebben we een lesprogramma aansluitend bij de verplichte lesstof maatschappijleer.

Voor professionals


Weten wat er gebeurt en hoe het gebeurt, het kunnen zien en herkennen om  zo daar je handelswijze op af te kunnen stemmen.


We werken met allerlei professionals die met jongeren te maken hebben, de politie op straat, de medewerkers uit beleid, de professionals op scholen en uit de zorg.


Op verschillende onderwerpen bieden we  aantal korte workshops/ trainingen aan die zorgen voor:

  • een betere aansluiting,
  • de signalering van ondermijnende criminaliteit bij jongeren,
  • het herkennen van de tekenen van criminele uitbuiting,
  • etc.
We want more...

'Kwetsbare' jongeren belanden steeds meer, blijvend, aan de zijlijn. De arbeidsmarkt vraagt een steeds meer ondernemende houding en de opkomst van de 'straatcultuur' zorgt voor een steeds groter wordende kloof tussen de reguliere maatschappij en deze doelgroep.

We've been there... we've done that...

Dus wij weten uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om je weg weer te vinden, je kansen te zien en te pakken. Daar is meer voor nodig...


In samenwerking met bureau More bieden we individuele begeleiding.

We bekijken het vanuit een ander perspectief, niet alleen hulp, maar ook opleiding, netwerk, kansen?

Wij passen ons aan aan jou...Wat kan jij en waar wil jij naar toe... Misschien is er wel veel meer mogelijk dan jij denkt...

We dagen je uit om met ons op pad te gaan en al je mogelijkheden te ontdekken zodat jij de kansen kan pakken en je leven kan opbouwen zoals jij dat wil.


Dus... geen standaardtrajectje, maar meer...

meer aansluiting, meer eigen inbreng, meer kansen, meer toekomst...


We want more... jij ook?

CONTACT

Voor alle vragen die je hebt, als professional of jongere, neem contact met ons op!


wil je nog iets meer over ons weten?

Luister dan een podcast

Podcast met Clemens Staal 'Hoe onderneem ik'

#15.STRDR. Jongeren, van detentie naar ondernemerschap.

Podcast met Mascha Struijk ' Professional vanuit je hart'

#13 Nijenrodetaal in de jeugdgevangenis - Martine Kroezen (social architect en founder STRDR)

of lees:

Het interview van RTLZ met de founder van STRDR.

over de doelstellingen en de gedachte achter het project.

Klik hier om het artikel te lezen.